สินเชื่อ ‘เสริมพลังฐานราก’ สินเชื่อนี้มีเพื่อใคร?

0

Need money concept, hand giving money, credits and loans on internet

สินเชื่อ ‘เสริมพลังฐานราก’

 

เป็นสินเชื่อจากธนาคารออมสิน

มีวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท

เปิดให้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สำหรับรอบที่ 2

โดยเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อ ผ่าน แอพพลิเคชั่น “MyMo”

มาพร้อมอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flate Rate)

ถ้าผิดนัดชำระ ดอกเบี้ยจะบวกเพิ่ม 0.50% ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

การชำระหนี้ จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุด ไม่เกิน 3 ปี (30 งวด)

มีระยะเวลาปลอดชำระหนี้ คือ 6 งวดแรก (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย)

ไม่ต้องมีค้ำประกัน

สามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อ ‘เสริมพลังฐานราก’ ได้ตั้งแต่ตอนนี้ – 30 ธันวาคม 2563

วิธีการชำระหนี้ คือการหักบัญชีเงินฝาก ชื่อผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับจะต้องระบุไว้เพื่อชำระหนี้ โดยผู้กู้ต้องนำเงินสำหรับชำระหนี้มาฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระงวด

ใครสนใจสินเชื่อนี้ เข้าไปดูรายละเอียดและขอสินเชื่อได้ที่ แอพพลิเคชั่น “MyMo” ของธนาคารออมสินได้

หลังจากนั้นให้เลือกเมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และกดปุ่มสมัครเลย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/907943

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.