ช้อปคุ้มที่ Watsons กับบัตรเครดิต KTC แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

0

ช้อปคุ้มๆ ได้เงินคืน ที่วัตสันด้วยบัตรเครดิต KTC

♦️ เพียงซื้อของที่วัตสัน โดยจ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี (KTC)

♦️ แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

♦️ ไม่จำกัดยอดใช้จ่าย และยอดใช้คะแนนสะสมสูงสุดตลอดรายการ

พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

?? เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 500 บาทต่อเซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุกๆ 500 คะแนนแลกรับไม่จำกัดยอด ใช้จ่ายและยอดใช้คะแนนสะสมสูงสุดตลอดรายการ

โดยส่ง sms ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับเครดิตเงินคืน : พิมพ์ WS เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตฯ และเครื่องหมาย “ # “ ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่เบอร์ 0613845000 หรือลงทะเบียนที่ www.ktc.co.th/watsons เพื่อรับสิทธิ์ (ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์)

 

หมายเหตุ* : สมาชิกต้องส่ง sms ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนที่ website ในวันเดียวกันกับที่สมาชิก มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิก มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหาก

ข้อมูลจาก : http://www.ktc.co.th/sites/ktc/m.campaign/shopping/watsons/?utm_campaign=Shopping-Watsonsspecial&utm_content=20180927&utm_medium=RichMessage&utm_source=LINE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.