จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ซึ่งในปี 2020 เทรนด์การตลาดปีนี้ ดิจิทัล ยังคงทรงอิทธิพลต่อเนื่อง แต่! การทำตลาดดิจิทัลจะไม่เหมือนกับอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงยังมีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเทรนด์ปี 2020 มี 5 ประเด็นเด็ดๆ ดังนี้

  1. Segmentation by Digital Insight หรือการแบ่งส่วนตลาดตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะไม่ใช่เป็นการแบ่งตามลักษณะประชากรศาสตร์ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ฯ อีกต่อไป

แต่ “ความสนใจ” ของผู้บริโภค จะเป็นตัวกำหนดว่าแบรนด์จะทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละ segment อย่างไร เพื่อตอบสนองความต้องการเชิงลึก ได้แม่นยำยิ่งขึ้น เช่น ผู้หญิง ผู้ชาย วัยรุ่น ผู้สูงอายุ มีความสนใจพิเศษอยู่ภายในใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งเหล่านี้แบรนด์สามารถ “จับ” insight ได้ผ่านการแสดงออกบนสื่อออนไลน์ต่างๆ

  1. Good Data / Smart Data ข้อมูลที่ดีที่ถูกต้อง มีความสำคัญอย่างมากในการทำการตลาด และการเก็บข้อมูลลูกค้าปริมาณมหาศาล(big data) data mining การใช้ AI ต่างๆอย่างเดียวไม่ได้ เพราะข้อมูลที่มีมากมาย ควรต้องนำไปใช้งาน ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ ย่อมดีมากกว่ามีข้อมูลเต็มไปหมด แต่ใช้งานไม่ได้

“ข้อมูลเยอะ ไม่สำคัญเท่าข้อมูลที่ดี ข้อมูลที่ถูกต้อง” ทั้งนี้ ข้อมูลที่ดีและถูกต้อง ควรมีลักษณะสอดคล้อง ใช้กับธุรกิจและแบรนด์นั้นๆได้ และเป็นข้อมูลที่ insightful

มีกรณีศึกษา “Netflix” ทำการตลาดและโฆษณาช่วงวันหยุดปีใหม่ ซึ่งจราจรติดขัด การไปเที่ยวสถานที่ต่างๆผู้คนแน่นหนา จึงชวนให้ดูซีรีย์ผ่าน Netflix ดีกว่า แต่หากมองความต้องการผู้บริโภคให้ลึกจะพบว่าการที่ยอมฝ่าจราจรติดขัด แย่งกันเที่ยว เพราะทุกคนไม่ต้องการเป็นมนุษย์ “ตกขบวน” หรือ “Fear of Missing Out : FOMO” ไปเพราะต้องการแสดงออกว่าได้เป็นหนึ่งในคนที่ไปเที่ยวปีใหม่ ได้countdown และอาจมองกลับกันว่าคนที่อยู่บ้าน อาจไม่มีที่ไป เป็น Loser สิ่งเหล่านี้ต้องวิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึง Pain Point ผู้บริโภคอย่างถ่องแท้

และdata ที่ดีต้องสร้างความ “ได้เปรียบ” ในเชิงการแข่งขัน data ที่ได้มา คู่แข่งไม่มี หรือคู่แข่งมีแต่จับประเด็นมาใช้ประโยชน์ไม่ได้

  1. Digital Social Responsibility : DSR เมื่อการใช้ digital ถึงจุดนึง การแสดงความรับผิดชอบบนโลก digital ต้องตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเปรียบโลก offline ว่ามีการทำการตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มีการตลาดสีเขียว (Green Marketing) มาตอบแทนสังคม บนโลกออนไลน์ มีข่าวปลอม หลอกลวง การรังแกผู้อื่น ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆ การแต่งตัวโป๊เปลือย Live สด ผ่าน Social media หรือแม้จะเชิญใครมาสัมภาษณ์ออกสื่อฯ ทั้งหมดต้องทำอย่างระมัดระวัง และรับผิดชอบบนโลกออนไลน์มากขึ้น
  2. Customer Insight Button วิเคราะห์หาความต้องการเชิงลึกที่เป็น “จุดเปลี่ยน” ของผู้บริโภคให้เจอ ไม่ว่าจะเป็นความอยากรู้อยากเห็น เพื่อหากลยุทธ์การตลาดเพื่อ “เปลี่ยน” พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายให้ได้ เช่น การชกมวยทั่วไปผู้บริโภคไม่อยากชมแล้ว หากเป็น “ดารานักแสดง” มาชกมวย กลุ่มเป้าหมายสนใจมาก (เหมือนอย่าง thai fight ที่เอาดารามาชกกัน) เป็นต้น
  3. Life Line Economy ปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจ ธุรกิจ ไม่สามารถอยู่บน platform “offline” หรือ “online” อย่างเดียวอีกต่อไป แต่ว่าจะต้องเชื่อมโยงกัน เพื่อนำไปสู่การแข่งขันไม่ว่าจะเป็น Sharing Economy หรือ Circular Economy

“ถ้าเข้าใจ Life line ของผู้นมากขึ้น ก็จะทำให้เกิดการแบ่งปันกัน”

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักการตลาด แบรนด์ต้องลุกขึ้นมาทำ คือ เป็นผู้กำหนดเทรนด์ด้วยตนเอง ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะนับวันความท้าทายมีมากขึ้นเรื่อยๆ

“ปีหน้านักการตลาดต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลาด ผู้บริโภค ต้องเป็นนักการตลาดที่ Agile เคลื่อนตัวเร็ว เคลื่อนไหวตลอดเวลา ต้องยืดหยุ่น ตามเหตุการณ์ ตามความต้องการของผู้บริโภคที่เฉพาะตัวหรือ Personalize มากขึ้น และรู้รอบด้าน ไม่ใช่รู้แค่ธุรกิจของตัวเอง รวมถึงรู้ทั้งโลกoffline และ Online ด้วย

 

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860358

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.