คนไทยจะใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 50.8 ล้านคน ในปี 2562

0

ผลสำรวจศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ พบตลาดสื่อสารของไทยเติบโตต่อเนื่อง คาดปีนี้จะมีมูลค่ากว่า 6.2 แสนล้านบาท ขณะที่ยอดคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตจะเพิ่มเป็น 50.8 ล้านคน

ข้อมูลจาก nationtv บอกว่า ตลาดสื่อสาร หรือ Communication Market นับเป็นตลาดที่มีความสำคัญต่อประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชน รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป จำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้ร่วมบริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ จำกัด จัดทำโครงการศึกษาและสำรวจข้อมูลภาพรวมตลาดสื่อสารของไทย และพบว่าตลาดสื่อสารในปีที่ผ่านมา มีมูลค่า 613,920 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.23% จากปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลอินเทอร์เน็ต พบว่าคนไทยใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดอินเทอร์เน็ตประจำที่และอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ โดยปีที่ผ่านมา มีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต จำนวน 47.45 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.01% จากปี 2560 ส่วนในปี 2562 นี้คาดว่าคนไทยจะใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มเป็น 50.08 ล้านคน หรือเพิ่มเป็น 5.55%

สรุปแล้ว ประเทศไทยเราน่าจะเข้าสู่สังคมออนไลน์ขึ้นทุกปี ธุรกิจต่างๆที่ยังไม่เข้ามาเล่นในสื่อออนไลน์ ก็คงจะต้องเริ่มเข้ามาอย่างจริงจังได้แล้วแหละนะ

ข้อมูลจาก : http://www.nationtv.tv/main/content/378708923/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.