โปรโมชั่นแอร์ DAIKIN Summer Super Save 2021

0

DAIKIN จัดโปรฯ ต้อนรับหน้าร้อนกับโปรโมชั่น 3 ต่อ

ต่อที่ 1 เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้นรุ่นที่ร่วมรายการ รับสิทธิ์ผ่อน 0% 10 เดือน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 6% กับ Krungsri Credit Card

ต่อที่ 2 รับเลยทันที บัตรเงินสดเพื่อชำระค่าน้ำมัน PTT Privilege Card มูลค่าสูงสุดถึง 1,000 บาท

ต่อที่ 3 รับเงินคืน 500 บาท

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม

** เฉพาะตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย สามารถตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ได้จาก https://www.daikin.co.th/wheretobuy/  (ทั้งนี้ บริษัท อินแอนด์ไอ จำกัด, บริษัท เจ เอ็น อาร์ แอร์ซัพพลาย จำกัด, บริษัท เพาเวอร์โปร แมกซ์ จำกัด, Home Pro, Power Buy, Index Living Mall, Power Mall และบุญถาวร ไม่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้)

 1. เงื่อนไขการผ่อนชำระ 0% และเครดิตเงินคืน
 • รายการส่งเสริมการขายผ่อนชำระ 0% อาจแตกต่างกันในแต่ละผู้จำหน่าย โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • รายการส่งเสริมการขายเครดิตเงินคืน เฉพาะร้านดีลเลอร์ที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ทางธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายในระยะเวลาตามแต่ละธนาคารกำหนดนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 1. เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
 • เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศในราคาปกติที่จำหน่ายผ่านดีลเลอร์ทั่วประเทศที่ร่วมรายการ (ไม่รวมตัวโชว์ราคาพิเศษ และการขายโปรเจค) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น โดยสามารถรับของสมนาคุณ ณ จุดจำหน่าย  ตามรายละเอียดดังนี้
 • ผู้ซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้นรุ่น FTKZ-V, FTKM33NV2S, FTKM-S จะได้รับบัตรเงินสด PTT PRIVILEGE CARD มูลค่า 1,000 บาท
 • ผู้ซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้นรุ่น FTKC-T, FTKF-U จะได้รับบัตรเงินสด PTT PRIVILEGE CARD มูลค่า 500 บาท
 • ของสมนาคุณนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นของแถมอื่นๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณรายการส่งเสริมการขายในมูลค่าที่เท่ากันหรือสูงกว่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. เงื่อนไขการรับเงินคืนเข้าบัญชี

3.1 รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ 500 บาท เมื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้นสำเร็จเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการได้แก่ รุ่น FTKZ-V, FTKM33NV2S, FTKM-S, FTKC-T, FTKF-U, FTKQ-U, FTM-P ในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

3.2 จำกัดการลงทะเบียน 1 หมายเลขโทรศัพท์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น   โดยผู้ขอรับเงินคืนสามารถได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 3 เครื่อง เมื่อรวมทุกใบเสร็จรับเงินแล้ว และใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ขอรับเงินคืนได้ 1 ครั้ง / 1 คน เท่านั้น

3.3 ผู้ขอรับเงินคืนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ https://www.daikin.co.th/summer-super-save-2021-registration พร้อมกรอกข้อมูลและส่งเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนผ่านหน้าเว็บเพจลงทะเบียน โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนได้แก่

3.3.1 ชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ

3.3.2 หมายเลขบัตรประชาชน

3.3.3 เบอร์โทร

3.3.4 อีเมล

3.3.5 รุ่นและหมายเลข Serial No. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้นที่ถูกติดตั้งภายในห้อง (Fan Coil Unit)

3.3.6 รุ่นและหมายเลข Serial No. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้นที่ถูกติดตั้งภายนอกห้อง (Condensing Unit)

3.3.7 ภาพถ่ายบัตรประชาชน

3.3.8 ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารที่เห็นเลขบัญชีและชื่อบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้าเพื่อทำการคืนเงิน หากเลือกรับการคืนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน ไม่ต้องทำการอัพโหลดภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร

3.3.9 ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขายที่ออกโดยผู้จำหน่ายที่ระบุชื่อผู้ซื้อ วันที่ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ

3.3.10  ภาพถ่ายฉลากหมายเลขเครื่องด้านข้างคอยล์เย็น

3.3.11 ภาพถ่ายฉลากหมายเลขเครื่องคอยล์ร้อนบนบัตรรับประกัน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืนเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมกรอกข้อมูลและส่งเอกสารถูกต้องและครบถ้วนภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เท่านั้น โดยชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนต้องตรงกับชื่อที่ปรากฎบนภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน ภาพถ่ายบัตรประชาชนและภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร

3.6 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากไม่ระบุชื่อผู้ซื้อบนใบเสร็จรับเงิน หรือชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกันกับชื่อบนบัตรรับประกันสินค้าหรือชื่อที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืน

3.7 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้ที่กรอกหมายเลข Serial No. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้นที่ถูกติดตั้งภายในห้อง (Fan Coil Unit) และผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้นที่ถูกติดตั้งภายนอกห้อง (Condensing Unit) มาเป็นเลขหมายเดียวกัน หากไม่สามารถพิสูจน์หลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ว่าหมายเลข Serial No. ที่กรอกมาเป็นข้อมูลจริง

3.8 การลงทะเบียนขอรับเงินคืนนี้ จะทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์มีผลทันที ยกเว้นท่านได้เคยลงทะเบียนการรับประกันผลิตภัณฑ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยจะยึดถือระยะเวลาการรับประกันตามข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้

3.9 หลังจากลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์สำเร็จและส่งเอกสารที่บริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็บตรวจสอบสถานะการขอรับเงินคืนถูกต้องและครบถ้วน (ถ้ามี) เมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับเงินคืนจะได้รับเงินโอนคืนเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน  90  (เก้าสิบ) วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารตามที่บริษัทฯ ร้องขอครบถ้วนและถูกต้อง

3.10 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ข้อมูลจาก : https://www.daikin.co.th/promotions/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.