โครงการ คนละครึ่ง

0

สิทธิประโยชน์ คือ

-ภาครัฐช่วยจ่าย 50%

-ไม่เกิน 150 บาท / คน / วัน และ ไม่เกิน 3,000 บาท / คน ตลอดโครงการ

การใช้จ่าย

-เริ่มใช้ตั้งแต่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563

-ใช้สิทธิได้ที่ ร้านอาหาร / เครื่องดื่ม / สินค้าทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการฯ (ยกเว้น สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ยาสูบ และบริการ)

-ชำระเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ข้อมูลโครงการ

โครงการ คนละครึ่งนี้ เป็นโครงการที่ทำขึ้นเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

เริ่มลงทะเบียนได้เมื่อไหร่

-สำหรับประชาชน เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 16 ต.ค.63

-สำหรับร้านค้า เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 ต.ค.63

ช่วงเวลาในการใช้สิทธิ

-ตั้งแต่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค.63

เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชน

-รัฐช่วยจ่าย 50% และผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

-จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน

-ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

-ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น : https://search-merchant.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/

-ใช้ได้เวลา 6.00 – 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

-ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนสำหรับประชาชน

-เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.63 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6.00-23.00น.

-เงื่อนไขการลงทะเบียน

1.มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

*ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐ ได้ที่ www.cgd.go.th

**ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน

***ประชาชนสามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง ผ่านแอปฯ เป๋าตังหลังจากได้รับ SMS ยืนยันลงทะเบียนสำเร็จ

ลงทะเบียนสำหรับประชาชนได้ที่ : https://register.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/

การลงทะเบียนสำหรับร้านค้า

-เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ และสาขสธนาคารกรุงไทย ในเวลาทำการ

-เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า

1.เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย

2.ไม่ได้จดทะเบียนในรูปนิติบุคคล

3.ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส?

*ร้านค้าสามารถรับเงินจากสิทธิคนละครึ่งได้ ผ่านแอปฯ ถุงเงิน หลังจากผ่านการตรวจสอบกิจการ

ลงทะเบียนสำหรับร้านค้าได้ที่ : https://merchant-form.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/register

ข้อมูลจาก : https://www.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/

 

ดูโปรโมชั่นอื่นๆ บน Facebook Page “จัดโปร” :  https://bit.ly/34kzKrk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.