ดูหนังแค่ 88 บาท ด้วยบัตรใบนี้

0

ช่วงนี้มีแต่หนังน่าดู!! ดูหนังได้ในราคาแค่ 88 บาท

บอกเลยว่ากระแสหนังช่วงท้ายปีมาแรงนะคะคุณ อย่างไดอารี่ตุ๊ดซี่ แอนด์เดอะเฟค หรือจะ starwars ก็น่าดู Frozen2 ก็น่าพาเด็กๆไปดู มีหลายเรื่องมากที่น่าดูไปหมด แต่ตั๋วก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะ แต่คุณก็สามารถไปดูหนังในราคาถูกได้

เงื่อนไขคือ เพียงแค่คุณมีบัตรเครดิต KTC Unionpay ไว้ในมือ ก็สามารถดูหนังในราคาแค่ 88 บาท ทุกเรื่อง ทุกรอบ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซินิเพล็กซ์ เท่านั้นนะจ้ะ ไปผิดสาขาจะไม่ได้ราคานี้

จำกัดการซื้อ 2 ที่นั่ง/บัตร/วัน สูงสุด 4 ที่นั่ง/บัตร/เดือน

ตั้งแต่วันนี้ – 29 ก.พ.63

———————————————————————————————————————————–

แต่ถ้าคุณที่กำลังอ่านอยู่ตอนนี้ งง บัตรเครดิต KTC Unionpay คืออะไร อ่านต่อเลยจ่ะ….

บัตรเครดิต KTC Unionpay คือ การร่วมมือกันระหว่าง บริษัท บัตรกรุงไทย หรือ KTC ร่วมมือกับ ยูเนี่ยนเพย์(Unionpay)

แล้วถ้าหากคุณที่อ่านอยู่กำลังสงสัยอยู่ว่า แล้ว KTC คืออะไร แล้ว Unionpay คืออะไร อ่านต่อเลยจ้า

KTC คืออะไร KTC คือ บริษัท บัตรกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ที่ไม่ใช่ธนาคาร โดยเป็นผู้ออกบัตรเครดิตให้เราได้ใช้กัน

ส่วน Unionpay คือ เครื่อข่ายระบบการชำระเงิน (Payment Network) จากประเทศจีน

 

แล้วต้องทำไงฉันถึงจะมีบัตรนี้ จะได้ดูหนังในราคาเพียงแค่นี้ ไม่ยากจ่ะ เพียงแค่คุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

บัตรหลัก

 1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครใหม่ที่เคยเป็นสมาชิกบัตร เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติบัตรในกรณีที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 365 วัน

บัตรเสริม

 1. อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 2. อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของบัตรเสริม

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ / พนักงานบริษัท / ข้าราชการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 3. ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 4. เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 5. สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 6. กรณีชาวต่างชาติทำงาน / ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบ อนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.