ดูซีรีย์ ใน WeTV VIP ไม่อั้น นาน 30 วัน แค่ใช้ KTC Forever เพียง 99 คะแนน

0

คอซีรีย์ คอหนังดูตาแฉะต้องมา จัดไปเลย ดูซีรีย์ ใน WeTV แบบ VIP ได้ไม่อั้น ไม่มีจำกัดตอน ยาวนาน 30 วัน เพียงใช้ คะแนน KTC Forever 99 คะแนนเท่านั้น! ดูจุใจที่บ้าน ช่วงครสต์มาส ปีใหม่กันให้เพลินๆ

 

แลกได้ผ่าน KTC Mobile รับสิทธิ์แลกโค้ด WeTV VIP ผ่านแอปฯ WeTV (มูลค่า 119 บาท) สำหรับสมาชิกใหม่เท่านั้น จากปกติราคา 1,190 คะแนน

 

*เมื่อทำรายการและคะแนน KTC Forever สำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือขอคืนคะแนนได้ทุกกรณี

  • สำหรับสมาชิกที่ไม่เคยซื้อ WeTV Vip เท่านั้น
  • โค้ด WeTV VIP 30 วัน สามารถนำไปแลกได้ในแอปฯ WeTV ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์การรับส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง / 1 สมาชิก WeTV
  • จำกัดจำนวนการแลกได้ 1 สมาชิก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • จำกัดจำนวนสำหรับ 2,000 รายการแรกเท่านั้น

ตั้งแต่ 15 ต.ค. – 31 ธ.ค.64

 

เงื่อนไข :

1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) ผ่าน “KTC Mobile” Application ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC VISA CORPORATE, KTC – SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD UNIONPAY ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
3. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนตามที่กำหนด สำหรับสำหรับสมาชิกใหม่ของ WeTV VIP เท่านั้น
• ใช้คะแนน [จำนวน 99 คะแนน] รับสิทธิ์แลกโค้ด WeTV VIP ดูซีรีส์ไม่อั้น 30 วัน ผ่านแอปฯ WeTV (มูลค่า 119 บาท) จำกัดสำหรับ 2,000 รายการแรกเท่านั้น *สำหรับสมาชิกที่ไม่เคยสมัคร WeTV VIP
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับโค้ด WeTV VIP 30 วัน ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
5. สมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับ WeTV ก่อนรับสิทธิ์
6. โค้ด WeTV VIP 30 วัน ไม่สามารถใช้ได้กับกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
7. โค้ด WeTV VIP 30 วัน สามารถนำไปแลกได้ในแอปฯ WeTV ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
8. ในกรณีที่ไม่ได้ใช้โค้ด WeTV VIP 30 วัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสมาชิกฯ สละลิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดดังกล่าว
9. ในกรณีที่โค้ด WeTV VIP 30 วัน ใช้ไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิกใหม่ของ WeTV VIP จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดหรือคะแนนได้ทุกกรณี
10. เมื่อทำรายการแลกคะแนน KTC FOREVER สำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือขอคืนคะแนนได้ทุกกรณี
11. อุปกรณ์ที่แนะนำ: คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, มือถือ, Smart TV ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
12. สามารถใช้บริการได้ภายในประเทศไทยเท่านั้น
13. รายการหนังและซีรีส์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ตามที่บริษัทกำหนด
14. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อในรูปแบบบริษัท การซื้อไปขายต่อ และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
15. สำหรับรายการที่ไม่สมบูรณ์ หรือสอบถามเรื่อง WeTV VIP กรุณาติดต่อ WeTV Email wetv.support@tencent.co.th

“เงื่อนไขกลาง” รายการส่งเสริมการขาย
1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
4. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
5. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 3000

 

ข้อมูลจาก : https://www.ktc.co.th/promotion/online/hobbies-entertainment/wetv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.