ธอส ลดดอกเบี้ยและเงินงวด24งวด ช่วยลูกหนี้ NPL ที่มีปัญหาสภาพคล่องจากโควิด19

0

ธอส ลดดอกเบี้ยและเงินงวด24งวด ช่วยลูกหนี้ NPL ที่มีปัญหาสภาพคล่องจากโควิด
เป็นข่าวดีมีเฮ สำหรับใครที่เป็นลูกหนี้สถานะ NPL
สำหรับลูกหนี้ ที่มีสถานะ NPL (ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน) และยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด19 โดยกู้เงินกับ ธอส. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 24 งวด แบ่งเป็นดังนี้
เดือนที่ 1-3 ผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด)
เดือนที่ 4-6 คิดเงินงวดจากดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวด = 1,800 บาท)
เดือนที่ 7-12 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวด = 3,500 บาท)
เดือนที่ 13-24 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวด = 3,700 บาท)
*อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. อยู่ที่ 6.15% ต่อปี กรณีที่ลูกค้าชำระเงินเกินงวดที่ 24
อยากได้สิทธิ์นี้ต้องทำยังไง ลูกค้าที่สถานะ NPL ลงทะเบียน ผ่าน Application GHB ALL
ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.2565 เวลา 9.00น. เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องใช้ คือ หลักฐานการได้รับผลกระทบทางรายได้จากการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ/การค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เช่น หนังสือรับรองการลดวัน/เวลา/เงืนเดือน/ค่าจ้าง หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัด/นายจ้าง เป็นต้น ด้วยการอัปโหลด ผ่านทาง Application GHB ALL
*หรือ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนมาที่ www.ghbank.co.th

ข้อมูลจาก https://www.tnnthailand.com/news/wealth/113755/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.