ธนาคารออมสิน ปล่อยเงินกู้ 50,000 บาท แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนได้นาน 5 ปี

 

คงจะดีนะ ถ้ามีปัญหาการเงิน ไม่รู้จะหันไปทางไหน แต่สถาบันที่น่าเชื่อถือ และปลอดภัยยังมีโครงการดีๆ คอยช่วยเหลือคนตาดำๆ หาเช้ากินค่ำอยู่

 

สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แล้วบัตรสวัสดิการแห้งรัฐ คืออะไร หลายๆคนรู้จัก แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก ดังนั้นจะขออธิบายสั้นๆ ให้พอเข้าใจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ บัตรคนจน คือ บัตรที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง ตามนโยบายของรัฐ ที่ช่วยลดภาะระค่าใช้จ่ายบางอย่างเท่านั้น สิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับคือ วงเงิน 200 – 300 บาทต่อเดือน (ผู้ที่มีรายได้ > 30,000 บาท/ปี จะได้วงเงิน 200 บาท และผู้ที่มีรายได้ ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับวงเงิน 300 บาท)

โดยบัตรฯ นี้ จะใช้สำหรับนำไปซื้อของในร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่นๆที่เราสะดวกไปซื้อ

ซึ่งผู้ที่จะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

-มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

-ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

-ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร,สลากออมสิน,สลาก ธ.ก.ส.,พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือหากมีทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ก็จะต้องมีรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาท

-รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา

-หากมีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณา แต่หากมี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ และหากถือบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน

 

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1 : ไปธนาคารที่สะดวก (ธ.ก.ส. / ออมสิน / กรุงไทย)

ขั้นตอนที่ 2 : แสดงบัตรประชาชน

ขั้นตอนที่ 3 : กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

ขั้นตอนที่ 4 : เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร: 021092345 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30น.)

 

สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ

-สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

-มีการประกอบอาชีพ

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

 

วงเงินกู้

-50,000 บาท

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

 

หลักประกัน

-ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

 

ค่าธรรมเนียม

-ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

 

เอกสารประกอบการกู้

-สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

 

ข้อมูลจาก :

https://www.gsb.or.th/gsb_govs/welfare-th-loan/

https://moneyduck.com/th/articles/482-%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/

เช็กเลย! เงื่อนไขสมัคร ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รอบใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.