ธนาคารแจ้งปิดสาขาทั่วประเทศ วันที่ 28-29 มี.ค.63 เลี่ยงโควิด-19

0

ธนาคารแจ้งปิดสาขาทั่วประเทศ วันที่ 28-29 มี.ค.63 นี้ แต่ยังสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

ธนาคารกรุงเทพ : ปิดทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารกสิกรไทย : ปิดทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงศรีฯ : ปิดทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงไทย : ปิดทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารออมสิน : ปิดทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคาร ธอส. : ปิดทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารยูโอบี : ปิดทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารซีไอเอ็มบี : ปิดทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารเกียรตินาคิน : ปิดทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) : ปิดบางสาขา

ส่วนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาหรือเงินชดเชย 5,000 บาท ในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 28 มี.ค.63 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ สามารถใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วได้

 

ที่มาของข้อมูล:

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873146

https://www.prachachat.net/money-management/finance/news-439505

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2098040

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.