งานวิจัยพบ คนไทยกู้เร็ว หนี้พุ่ง เป็นอันดับ 3 เอเชีย

0

งานวิจัย PIER Research เรื่องพลวัตหนี้ครัวเรือนไทยในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลเครดิตบูโร และข้อเท็จจริงที่ได้จาก BOT-Nielsen Household Financial Survey ว่า

ในปัจจุบันปริมาณหนี้ครัวเรือนไทยเริ่มมีอัตราการขยายตัวเร็วกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เห็นได้จากสัดส่วนหนี้ครัวเรือนไทย ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 78.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งปรับขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

และข้อมูลธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ยังระบุว่าระดับและอัตราการขยายตัวหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ในอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ด้วย

ขณะเดียวกันยังพบอีกว่า กว่าครึ่งของผู้กู้ใหม่ในแต่ละปีมีอายุน้อย และมีสัดส่วนผู้กู้อายุน้อยกว่า 25 ปีสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของผู้กู้สูงอายุในกลุ่มผู้กู้เดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยมีหนี้เร็วขึ้น และนานขึ้น รวมทั้งยังมีโอกาสเป็นหนี้เสียสูงขึ้น

ทั้งนี้ ภาพรวมหนี้ครัวเรือนไทยกลับมาขยายตัวในระดับสูงอีกครั้งในปี 2561 โดยส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งขยายตัวขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากปีก่อนหน้า ขณะที่การขยายตัวของหนี้ครัวเรือนไทยในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากผู้กู้รายเดิม มีสัดส่วนเพียง 1 ใน 5 ที่มาจากการขยายตัวของผู้กู้รายใหม่ ยกเว้นการขยายตัวของสินเชื่อรถยนต์และจักรยานยนต์ที่กว่าครึ่งมาจากผู้กู้ใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพิ่มเติมว่า หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงนั้น มีผลจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเศรษฐกิจซบเซา รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินในระบบที่มากขึ้น หรือวินัยทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปของครัวเรือน สถานการณ์นี้ส่งผลให้ครัวเรือน ไทยอาจส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งและเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม

 

ข้อมูลจาก : https://www.thairath.co.th/news/business/finance-banking/1557511

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.