thaighost

ตำนานนางไม้

นางไม้ ตามความเชื่อของไทย เป็นสตรีสาวสวย ไว้ผมประบ่า ห่มสไบ เฉียงบ่า นุ่งห่มจีบงดงาม ที่สิ่งสถิตย์อยู่ในต้นไม้ใหญ่ แต่นางไม้ในความเชื่อของชาวตะวันตก เรียกว่า "นิมพ์" (Nymph) ซึ่งจะแตกต่างจากนางไม้ โดยนิมพ์มักจะไม่นุ่งห่มเสื้อผ้า จะเป็นผีที่ไม่มีความก้าวหน้าทางด้านการแต่งกาย ซึ่ง นิมพ์ คือสตรีที่เป็นร่างตัวแทนของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติหรือเป็นผู้ติดตามของเหล่าทวยเทพ หากจะเปิดตำนานนางไม้ที่เล่าขานต่อๆ กันมานั้น...