โออิชิบุฟเฟ่ต์

จัดโปร โออิชิ บุฟเฟ่ต์ราคาพิเศษ 333 บาท/คน

> ดาวน์โหลดแอพที่ http://app.oishifood.com/ > โปรโมชั่นตั้งแต่ 21 พ.ย. 63 – 3 ธ.ค. 63 > ตรวจสอบอัตราค่าบริการบุฟเฟต์ (ราคาปกติ) ของ Shabushi แต่ละสาขาได้ที่ https://bit.ly/2KfbIaL #เงื่อนไขโปรโมชั่น...