โบสถ์คาร์ตา

โบสถ์คาร์ตา สถานที่หลอนแห่งโรมาเนีย

โบสถ์คาร์ตา (Carta Monastery) เป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่ใน ทรานซิลเวเนีย ประเทศโรมาเนีย โบสถ์แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในช่วง ศตวรรษที่ 13 แต่พอช่วงสตวรรษที่ 15 กลับถูกปล่อยทิ้งร้าง ไร้ผู้คนอาศัยอยู่ จนปัจจุบันนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โบสถ์แห่งนี้ คือศาสนสถาน ที่มีทั้งโบสถ์ สถานศึกษา และชุมชนขยาดย่อมที่มีเฉพาะ...