การตฃาด

Customer Journey คือ อะไร ทำไมต้องทำ?

  Customer Journey คือ ทฤษฎีการเข้าใจลูกค้า เพื่อโน้มน้าวพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า   Awareness ทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักเรา ไม่ได้หมายความว่าเค้าจะจดจำเราได้อย่างเดียว มันแบ่งออกมาเป็นหลายแบบ คือ recognition คือจดจำแบรนด์ได้ เอาสินค้าไปให้ดูแล้วถามว่าจำได้ไหม กับ recall ทำอย่างไรให้เป็น top of...