กรุงไทย

กรุงไทยจัดเต็ม สินเชื่อSMEบัญชีเดียว ดอกเบี้ย 3%ต่อปี

ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนมาตรการบัญชีเดียวของกรมสรรพากร ออก สินเชื่อ SME โปรดี บัญชีเดียว พร้อมวงเงินกู้สูงสุดรายละ 20 ล้านบาท ยื่นขอสินเชื่อได้ถึง 30 ธ.ค.63 เป้าหมายคือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME จัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ โดยบัญชีนี้เหมาะกับใครนั้น ก็เหมาะกับผู้ประกอบการ SME...