โควิด19

ธอส ลดดอกเบี้ยและเงินงวด24งวด ช่วยลูกหนี้ NPL ที่มีปัญหาสภาพคล่องจากโควิด19

ธอส ลดดอกเบี้ยและเงินงวด24งวด ช่วยลูกหนี้ NPL ที่มีปัญหาสภาพคล่องจากโควิด เป็นข่าวดีมีเฮ สำหรับใครที่เป็นลูกหนี้สถานะ NPL สำหรับลูกหนี้ ที่มีสถานะ NPL (ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน) และยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด19 โดยกู้เงินกับ ธอส. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2...

KTC เพิ่มมาตรการพักชำระ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด19

ถึงแม้จะเป็นวิกฤตที่ได้รับผลกระทบกันทั่วโลกจริงๆ แต่ในวิกฤต เราก็จะได้เห็นอะไรบางอย่าง KTC ก็เช่นกัน เป็นเวลา 1 ปีกว่าแล้ว แต่สถานการณ์ในประเทศเรา ดูจะหนักขึ้น จึงได้ออกมาตรการเพิ่มการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯ 2 รอบบัญชี เพื่อแบ่งเบาภาระสมาชิก KTC ทุกผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ซึ่งอาศัยหรือทำงานในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด...

ธนาคารแจ้งปิดสาขาทั่วประเทศ วันที่ 28-29 มี.ค.63 เลี่ยงโควิด-19

ธนาคารแจ้งปิดสาขาทั่วประเทศ วันที่ 28-29 มี.ค.63 นี้ แต่ยังสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ธนาคารกรุงเทพ : ปิดทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารกสิกรไทย : ปิดทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารกรุงศรีฯ : ปิดทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารกรุงไทย : ปิดทุกสาขาทั่วประเทศ...