ผลกระทบโควิด19

KTC เพิ่มมาตรการพักชำระ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด19

ถึงแม้จะเป็นวิกฤตที่ได้รับผลกระทบกันทั่วโลกจริงๆ แต่ในวิกฤต เราก็จะได้เห็นอะไรบางอย่าง KTC ก็เช่นกัน เป็นเวลา 1 ปีกว่าแล้ว แต่สถานการณ์ในประเทศเรา ดูจะหนักขึ้น จึงได้ออกมาตรการเพิ่มการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯ 2 รอบบัญชี เพื่อแบ่งเบาภาระสมาชิก KTC ทุกผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ซึ่งอาศัยหรือทำงานในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด...