KTC บุฟเฟ่ต์มา 2 จ่าย 1 เริ่มแล้ว

0

 

โปรสุดคุ้ม บุฟเฟต์มา 2 จ่าย 1 กับบัตรเครดิต KTC

ใก้คนรักบุฟเฟต์ อิ่มไม่อั้น แลกรับสิทธิ์ บุฟเฟ่ต์ มา 2 จ่าย 1

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนน KTC FOREVER เริ่มต้นเพียง 1,299 คะแนน ณ ร้านบุฟเฟ่ต์ชื่อดังที่ร่วมรายการกว่า 60 ร้าน

ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 64 – 28 ก.พ.65

หมายเหตุ:

-สมาชิกชำระเงินค่าบุฟเฟ่ต์ 1 ท่าน ผ่านบัตรฯ และใช้คะแนน KTC FOREVER ตามจำนวนที่กำหนด เพื่อแลกรับบุฟเฟต์อีก 1 ท่าน

-ราคารวมเครื่องดื่ม / VAT 7% และ service charge 10% ตามแต่ละร้านค้ากำหนด

-ระยะเวลาโปรโมชั่น ของแต่ละร้านแตกต่างกัน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม

https://bit.ly/3mgY07x

 

ข้อมูลจาก : https://www.ktc.co.th/promotion/dining/buffet/buffetmania

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.