โปรโมชั่น iphone 13 จากค่าย ais

0

โปรโมชั่น iphone 13 จากค่าย ais

สำหรับลูกค้า ปัจจุบัน ที่เป็น เซเรเนต

พิเศษ ลูกค้าเซเรเนดแพลทินัม โกล์ด ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า รับส่วนลดสูงสุด 10,500 บาท

-เครื่อง 128GB ราคาเครื่องปกติ 29,900 บ.

– สัญญา 12 เดือน มี 2 ราคา

– ราคา 19,400 บาท สำหรับซื้อแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท

– ราคา 24,900 บาท สำหรับซื้อแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท

-เครื่อง 256 GB ราคาเครื่องปกติ 33,900 บาท

– สัญญา 12 เดือน มี 2 ราคา

– ราคา 23,400 บาท สำหรับซื้อแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท

– ราคา 28,900 บาท สำหรับซื้อแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท

-เครื่อง 512 GB ราคาเครื่องปกติ 41,900 บาท

– สัญญา 12 เดือน มี 2 ราคา

– ราคา 31,400 บาท สำหรับซื้อแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท

– ราคา 36,900 บาท สำหรับซื้อแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท

 

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

พิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 9,500 บาท

เมื่อสมัครหรือใช้แพ็กเกจตามที่กำหนด และมีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

-เครื่อง 128 GB ราคาเครื่องปกติ 29,900 บาท

– สัญญา 12 เดือน มี 2 ราคา

– ราคา 20,400 บาท สำหรับซื้อแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท

– ราคา 25,900 บาท สำหรับซื้อแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท

– สำหรับลูกค้าที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป *ไม่ติดสัญญา

– ราคา 28,900 บาท ไม่มีแพ็กเกจขั้นต่ำและไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า

-เครื่อง 256 GB ราคาเครื่องปกติ 33,900 บาท

– สัญญา 12 เดือน มี 2 ราคา

– ราคา 24,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท

– ราคา 29,900 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท

– สำหรับลูกค้าที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป *ไม่ติดสัญญา

– ราคา 32,900 บาท ไม่มีแพ็กเกจขั้นต่ำและไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า

-เครื่อง 512 GB ราคาเครื่องปกติ 41,900 บาท

– สัญญา 12 เดือน มี 2 ราคา

– ราคา 32,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท

– ราคา 37,900 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท

– สำหรับลูกค้าที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป *ไม่ติดสัญญา

– ราคา 40,900,บาท ไม่มีแพ็กเกจขั้นต่ำและไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า

 

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน หรือเปิดเบอร์ใหม่ รับส่วนลดสูงสุด 13,200 บาท พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า

-เครื่อง 128 GB ราคาเครื่องปกติ 29,900 บาท

– สัญญา 12 เดือน มี 4 ราคา

– ราคา 20,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,500 บาท

– ราคา 21,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,499 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,000 บาท

– ราคา 22,900 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,199 บาท / จ่ายล่วงหน้า 3,000 บาท

– ราคา 25,900 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 699 บาท

– สัญญา 18 เดือน มี 4 ราคา

– ราคา 16,700 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 6,000 บาท

– ราคา 17,700 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,499 บาท / จ่ายล่วงหน้า 5,000 บาท

– ราคา 20,600 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,199 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,000 บาท

– ราคา 24,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท

-เครื่อง 256 GB ราคาเครื่องปกติ 33,900 บาท

– สัญญา 12 เดือน มี 4 ราคา

– ราคา 24,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,500 บาท

– ราคา 25,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,499 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,000 บาท

– ราคา 26,900 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,199 บาท / จ่ายล่วงหน้า 3,000 บาท

– ราคา 29,900 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท

– สัญญา 18 เดือน มี 4 ราคา

– ราคา 20,700, บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 6,000 บาท

– ราคา 21,700 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,499 บาท / จ่ายล่วงหน้า 5,000 บาท

– ราคา 24,600 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,199 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,000 บาท

– ราคา 28,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท

-เครื่อง 512 GB ราคาเครื่องปกติ 41,900 บาท

– สัญญา 12 เดือน มี 4 ราคา

– ราคา 32,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,500 บาท

– ราคา 33,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,499 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,000 บาท

– ราคา 34,900 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,199 บาท / จ่ายล่วงหน้า 3,000 บาท

– ราคา 37,900 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท

– สัญญา 18 เดือน มี 4 ราคา

– ราคา 28,700 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 6,000  บาท

– ราคา 29,700 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,499 บาท/ จ่ายล่วงหน้า 5,000 บาท

– ราคา 32,600 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,199 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,000 บาท

– ราคา 36,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท

 

สำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม รับส่วนลดสูงสุด 15,200 บาท พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า

-เครื่อง 128 GB ราคาเครื่องปกติ 29,900 บาท

– สัญญา 12 เดือน มี 4 ราคา

– ราคา 18,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,500 บาท

– ราคา 20,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,499 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,000 บาท

– ราคา 21,900 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,199 บาท / จ่ายล่วงหน้า 3,000 บาท

– ราคา 24,900 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท

– สัญญา 18 เดือน มี 4 ราคา

– ราคา 14,700 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 6,000 บาท

– ราคา 16,700 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,499 บาท / จ่ายล่วงหน้า 5,000 บาท

– ราคา 19,600 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,199 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,000 บาท

– ราคา 23,400  บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท

-เครื่อง 256 GB ราคาเครื่องปกติ 33,900 บาท

– สัญญา 12 เดือน มี 4 ราคา

– ราคา 22,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,500 บาท

– ราคา 24,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,499 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,000 บาท

– ราคา 25,900 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,199 บาท / จ่ายล่วงหน้า 3,000 บาท

– ราคา 28,900 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท

– สัญญา 18 เดือน มี 4 ราคา

– ราคา 18,700 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 6,000 บาท

– ราคา 20,700 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,499 บาท / จ่ายล่วงหน้า 5,000 บาท

– ราคา 23,600 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,199 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,000 บาท

– ราคา 27,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท

-เครื่อง 512 GB ราคาเครื่องปกติ 41,900 บาท

– สัญญา 12 เดือน

– ราคา 30,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,500 บาท

– ราคา 32,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,499 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,000 บาท

– ราคา 33,900 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,199 บาท / จ่ายล่วงหน้า 3,000 บาท

– ราคา 36,900 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท

– สัญญา 18 เดือน

– ราคา 26,700 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 6,000 บาท

– ราคา 28,700 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,499 บาท / จ่ายล่วงหน้า 5,000 บาท

– ราคา 31,600 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,199 บาท / จ่ายล่วงหน้า 4,000 บาท

– ราคา 35,400 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท / จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท

 

ข้อมุลจาก ; https://www.ais.th/apple/iphone-13/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.