แสนสิริ จัดโปรฯ ลดแรง ลดสูงสุด 5ล้านบาท หรือจ่าย 0 บาท นาน 24 เดือน ถึง 30 ก.ย.63นี้

0

เงื่อนไขโปรโมชั่น

โปรฯ ลดสูงสุด 5 ล้านบาท

  1. สำหรับลูกค้าที่จอง, ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 8 ก.ค. – 30 ก.ย. 2563
  2. ลดสูงสุด 5 ล้านบาท เฉพาะโครงการที่เข้าร่วมรายการ และมูลค่าส่วนลดแตกต่างกันในแต่ละโครงการ/แปลง/ยูนิต
  3. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขายที่สนใจ หรือ โทร. 1685
  4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

โปรฯ จ่าย 0 บาท นาน 24 เดือน

  1. สำหรับลูกค้าที่จอง, ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 8 ก.ค. – 30 ก.ย. 2563
  2. จ่าย 0 บาท นานสูงสุด 24 เดือน เฉพาะโครงการที่เข้าร่วมรายการ และจำนวนเดือนที่แสนสิริผ่อนให้ แตกต่างกันในแต่ละโครงการ/แปลง/ยูนิต
  3. ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ต้องยื่นสินเชื่อกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ และใช้แบบอัตราดอกเบี้ย ที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  4. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขายที่สนใจ หรือ โทร. 1685
  5. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือ ธนาคารกำหนด

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://bit.ly/32nRF0H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.