นกแอร์ (Nok Air) จัดโปร สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก บัตรเครดิต KTC แลกรับรหัสส่วนลดค่าตั๋วมูลค่า 200.-

0

ใครใช้บัตรเครดิต KTC อยู่ ห้ามพลาด! กับสิทธิพิเศษ เมื่อแลกคะแนนสะสม KTC Forever Rewards เพียง 9 คะแนน ผ่านแอพพลิเคชั่น Tap KTC รับทันที รหัสส่วนลด มูลค่า 200.- สำหรับการจองตั๋วผ่าน www.nokair.com

สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย.61

เดินทาง วันนี้ – 20 ธ.ค.61

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท* แลกคะแนนผ่าน “TapKTC” Mobile Application รับรหัสส่วนลดจากสายการบิน นกแอร์ มูลค่า 200 บาท เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 9คะแนน* ยกเว้นบัตรเครดิต KTC-CASH BACK, KTC -ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท
 2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 61
 3. สงวนสิทธิ์จำกัดจำนวน 5,000 รหัสส่วนลดตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 4. เมื่อทำรายการแลกคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS สำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือขอคืนคะแนนสะสมได้ทุกกรณี
 5. ส่วนลดสามารถใช้ได้ผ่าน  website www.nokair.com โดยต้องใช้ควบคู่กับบัตรเครดิต KTC ที่ใช้แลกคะแนนฯ
 6. คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนสะสมที่กำหนด
 7. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดแลกคะแนนที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 8. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้า/บริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรืออื่นๆ
 9. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
 10. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 11. ส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 12. KTC และสายการบินนกแอร์  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ KTC Call Center โทร. 02 123 50000

เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด

 1. รหัสส่วนลด (Voucher Code) มูลค่า 200 บาท ใช้เป็นส่วนลดราคาตั๋วโดยสาร (Fare) ได้ทุกเส้นทางยกเว้น แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, แพร่, แม่สอด, ย่างกุ้ง, โฮจิมินห์ และ เที่ยวบินตรงอุดรธานี-อุบลราชธานี ผ่านช่องทางการจอง www.nokair.com เท่านั้น และจำกัดสิทธิ์คูปองส่วนลด 5,000 โค้ดตลอดรายการ
 2. สามารถสำรองที่นั่งได้ในวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2561 และสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 20 ธันวาคม 2561 ยกเว้นวันเดินทางที่กำหนดทางด้านล่าง
 • 13 – 15 ตุลาคม
 • 20 ตุลาคม 2561
 • 23 ตุลาคม 2561
 • 1 ธันวาคม 2561
 • 5 ธันวาคม 2561
 • 8 – 10 ธันวาคม 2561
 1. รหัสส่วนลดสามารถใช้เดินทางได้ทุกวัน ยกเว้น วันศุกร์ และวันอาทิตย์
 1. รหัสส่วนลดใช้ได้เพียงครั้งเดียว และใช้ได้กับ 1 การจอง โดยไม่จำกัดจำนวนผู้โดยสารในการจองนั้น
 1. รหัสส่วนลดสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้โดยสารท่านอื่นใช้ได้
 1. รหัสส่วนลดสามารถใช้กับทั้งตั๋วประเภทบินเบาๆ, บินสบาย และ บินเพลิดเพลิน และต้องชำระเงินค่าบัตรโดยสารผ่านช่องทางบัตรเครดิตเท่านั้น พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจอง (Processing Fee) ตามที่สายการบินฯ กำหนด
 2. สงวนสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลดในบางเที่ยวบินที่เหลือที่นั่งราคาสูง
 3. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม  และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิม ที่ชำระกับอัตราค่าโดยสารใหม่ ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง
 4. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือข้อมูลการเดินทางใดๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
 5. สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.