ออมสิน ประกาศ พักหนี้ออมสิน

0

ออมสิน ประกาศช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยกว่า 7.5 แสนราย ให้พักหนี้แบบไม่ต้องส่งเงินงวด (พักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) นานสุด 6 เดือน เริ่มงวดแรก ก.ค.นี้

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการ : ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบทำให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ (ยกเว้น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)

ความช่วยเหลือ : พักเงินงวดผ่อนชำระให้สูงสุด 6 งวด (เริ่ม ก.ค. – ธ.ค.64) หลังจากนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะการพักชำระหนี้ ให้กลับมาจ่ายเงินงวดตามเงื่อนไขเดิม โดยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้ จะถูกนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้หรือข้อตกลงที่ทำกับธนาคาร

โดยช่วงเวลาที่พักชำระหนี้ ไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระและไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้า รวมถึงไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระและค่าปรับใดๆ

ธนาคารแบ่งความช่วยเหลือเป็น 2 เฟส

เฟส 1 วันที่ 25 ก.ค.64

เฟส 2 ช่วงเดือน ส.ค.64

วิธีเข้าร่วมมาตรการ

1.รอการเปิดสิทธิ์ที่แอป MyMo

2.ลูกค้าจะทยอยได้รับ SMS หรือ Notification แจ้งทาง แอป MyMo

3.กดรับสิทธิ์เพื่อขอพักชำระหนี้ผ่านแอป MyMo

**กรณีที่ยังไม่มีแอป สามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานด้วยตนเอง หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

 

ข้อมูลจาก : https://www.gsb.or.th/news/gsbpr40/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.