บัตรเครดิตคืออะไร

0

People shopping with a credit card

บัตรเครดิตคือ

คือบัตรที่สถาบันทางการเงิน ออกให้กับลูกค้าเพื่อใช้แทนเงินสด ให้สามารถมีเงินไว้ใช้ก่อน ไว้ใช้ซื้อของ หรือให้ลูกค้ากู้เงินไปใช้ก่อน แล้วค่อยผ่อนทีหลัง แต่จะผ่อนทีละเท่าไหร่ นานเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับตามที่ตกลงกับสถาบันการเงินนั้นๆ

ปัจจุบันสถาบันทางการเงินที่ให้บริการบัตรเครดิตในประเทศไทย ดังนี้

 • ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
  • ธนาคารซิติแบงก์
 • บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
  • บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
  • บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
  • บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
  • บริษัท อเมริกัน เอ็กเพรส (ไทย) จำกัด
  • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส
  • บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

ที่มา

https://masii.co.th/blog/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3

https://www.moneyguru.co.th/th/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3

https://www.bot.or.th/app/feerate/internal.aspx?PageNo=7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.